EVENT PRODUCTION - VIRUTALIZACE
Office: (+420) 245 009 242
GSM:  (+420) 603 81 81 12
E-mail
:events@myown.cz

Zábava na akce


pro akce podle scénáře
   Chcete vytvořit uvolněnou zónu pro přestávky při konferenci? Chcete vyzkoušet moderní technologie které zatím v obýváku  nemáme?
  Právě tyto technické hračky budou tím pravým pro Vás. Ostatně
kdo by nechtěl si  sáhnout na hudbu, pohybem ruky ovládat Tysonovu pravačku nebo Woodsův driver. Tyto  a mnoho dalších aktivit lze použít jako programové zpestření nebo i hlavní myšlenku akce.
     Firemní akce skutečně dávno nejsou jen znamení "kvalitní catering" a "krásné hostesky", do popředí se stále více dostávají technologické virtuální zážitky byly pro naše klienty velkým lákadlem již minulosti. Ostatně - kdo by nechtěl si  sáhnout na hudbu, pohybem ruky ovládat Tysonovu pravačku nebo Woodsův driver.
     S dnešní technologií dokážeme již mnohem více..  ...například jako mávnutím proutku změnit interiér nebo exteriér celé akce.

Kouzlo jménem mapping:

Prezentační interkaktivní plochy, které lze využít i jako dotykové bary nebo rautové stoly, jejichž povrch reaguje na doteky rukou, či odložení sklenice. Na všechny plochy lze též vykreslovat loga nebo texty dle tématu společenské akce.
Výběr z doplňků pro Vaše akce:
Dotknout se a cítit hudbu, můžete prostřednictvím multimediálního doplňku pro firemní akce, který nazýváme Laserová sít.
"Dotyková" plátna získala již v minulých letech svou velkou oblibu a nyní jsou k dispozici s novými podklady i hrami.
Laserový alarm se zvukovým upozorněním  při vykonání "špatného" pohybu
    Mimo to jsou u nás dostupné i: Xbox Kinect, Laserová střelnice, Golfové simulace a další..